• image
  • image

EU e-Privacy Richtlijnen

Deze website gebruikt cookies die essentieel zijn voor een correcte werking van de website. Op deze website staan ook links naar websites van derden, ook die kunnen cookies op uw PC plaatsen. Ten aanzien van deze cookies hebben wij geen enkele controle noch zeggenschap.

Bekijk e-Privacy Directive Documentatie

U heeft geen cookies geaccepteerd. U kunt dit besluit alsnog ongedaan maken.

Uw akkoord met het plaatsen van cookies op uw computer kunt u alsnog ongedaan maken.

Visie

Succesvolle en groeiende ondernemingen in het Midden- en Kleinbedrijf hebben in toenemende mate behoefte aan professsionele ondersteuning van een ervaren CFO die de onderneming terzijde kan staan bij het aanpakken van de vele grote strategische en praktische financiële uitdagingen. De bestaande financiële afdeling is in de meeste gevallen niet voldoende toegerust om de onderneming te voorzien van adequate ondersteuning en advisering bij de steeds complexere beslissingen waar de ondernemer vandaag de dag mee wordt geconfronteerd.

Helaas is de aanstelling van een hoog opgeleide en ervaren CFO niet altijd een optie vanwege de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn. Het uitbesteden van specifieke strategische en tactische CFO taken kan in zulke gevallen een uitkomst bieden. Quarry Management Consulting biedt hierin pasklare oplossingen en levert op maat gesneden CFO diensten en service.

Part-time CFO dienstverlening kan voor snelgroeiende bedrijven in het MKB een belangrijke toegevoegde waarde hebben. Teneinde de kosten beheersbaar te houden en om toch verzekerd te kunnen zijn van hoogwaardig financieel management, kan de Quarry CFO structureel voor een beperkt aantal uren/dagen per maand worden ingezet. Er ontstaat een blijvende verbinding met de onderneming waardoor inlevingsvermogen en verbondenheid van de CFO met de organisatie als toegevoegde waarde tot stand komen. De rol van de part-time CFO is in dergelijke gevallen veel permanenter en ook formeler; het laat toe dat langdurige contacten en relaties met management, aandeelhouders, financiers en andere stakeholders tot stand komen en volledig kunnen worden benut. De kostprijs van deze service blijft beheersbaar en is volledig opschaalbaar als de omstandigheden dit noodzakelijk maken.

De finance professionals van Quarry Management Consulting zijn in hoge mate flexibel, waarbij hoogwaardige en professionele CFO services “custom made” kunnen worden ingezet, op een zodanige wijze dat deze inzet ook binnen de kostenstructuur van de onderneming te verantwoorden is. De Quarry CFO komt binnen bij de onderneming met een goed afgebakend mandaat. De rollen en verantwoordelijkheden zijn vooraf volstrekt duidelijk, waardoor de CFO zijn opdracht ook optimaal kan invullen voor optimaal resultaat; een duidelijke, transparante en to-the-point projectverslag en/of advisering waarbij de kosten vooraf inzichtelijk zijn afgesproken.

Welkom bij Quarry Management Consulting

Quarry Management Consulting levert part-time CFO en consulting services en diensten aan groeiende en middelgrote bedrijven waar een behoefte is aan hoogwaardig financieel economisch leiderschap tegen betaalbare contractuele voorwaarden.

De part-time CFO’s en adviseurs van Quarry Management Consulting hebben minimaal 20 jaar ervaring als Financieel Directeur en/of CFO in een internationale achtergrond in diverse industriën en sectoren. Zij kenmerken zich allen door een grote passie voor het vak en de drive om anderen te helpen en te onderwijzen door zelf ook te leren.

Quarry Management Consulting services voorziet kleine en middelgrote, groeiende ondernemingen van hoogwaardige, professionele CFO ondersteuning met een hoge toegevoegde waarde voor de onderneming, het management team en de aandeelhouders. De inzet van de finance professionals van Quarry Management Consulting is in hoge mate flexibel en schaalbaar, waarbij hoogwaardige en professionele CFO services “custom made” kunnen worden ingezet, op een zodanige wijze dat deze inzet ook binnen de kostenstructuur van de onderneming te verantwoorden is.

Contact

Quarry Management Consulting
T: +31 6 1417 3727
KvK Den Haag: 56332467