• image
  • image
  • image

Voorbeeld 2

Een snelgroeiende onderneming in de scheepsbouwindustrie overweegt om te gaan investeren in een nieuwe productiehal op eigen terrein. De zittende financieel manager wordt gevraagd om een investeringsanalyse te maken waarbij in diverse scenario’s het rendement van de investering inzichtelijk moet worden gemaakt. Het investeringsplan dient tevens rekening te houden met de effecten van de nieuwbouw activiteiten op de huidige productie welke zoveel als mogelijk door moet gaan. Quarry Management Consulting levert voor een dergelijk specifiek project een zeer ervaren CFO welke met een soortgelijke situatie en vraagstelling uitgebreide ervaring heeft. De CFO ondersteunt en coacht de financieel manager, acteert als sparring partner met de CEO en draagt zorg voor een compleet en bruikbaar beslissingsondersteunend investeringsvoorstel ten behoeve van de directie, aandeelhouders enn financiers. De toegevoegde waarde van de rol van de CFO is dat in een relatief kort tijdsbestek een heldere investeringsstrategie is geformuleerd, geimplementeerd en uitgevoerd.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Of bel Ad Nieuwenhuis 06 1417 3727