• image
 • image

EU e-Privacy Richtlijnen

Deze website gebruikt cookies die essentieel zijn voor een correcte werking van de website. Op deze website staan ook links naar websites van derden, ook die kunnen cookies op uw PC plaatsen. Ten aanzien van deze cookies hebben wij geen enkele controle noch zeggenschap.

Bekijk e-Privacy Directive Documentatie

U heeft geen cookies geaccepteerd. U kunt dit besluit alsnog ongedaan maken.

Uw akkoord met het plaatsen van cookies op uw computer kunt u alsnog ongedaan maken.

Privacyverklaring

Quarry Management Consulting, gevestigd aan Soerenseweg 130, 7313 EL Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.qmconsulting.nl
Soerenseweg 130
7313EL Apeldoorn +31614173727

A. Nieuwenhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Quarry Management Consulting.
Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Quarry Management Consulting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Quarry Management Consulting verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Quarry Management Consulting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Quarry Management Consulting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Quarry Management Consulting) tussen zit. Quarry Management Consulting gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft office email en contactgegevens software.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Quarry Management Consulting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens zoals uw voor- en achternaam en email adres worden door Quarry Management Consulting voor een termijn van 3 jaren na afloop van de dienstverlening bewaard. Indien er geen dienstverlening plaatsvind dan is de bewaartermijn 3 maanden na initieel contact.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Quarry Management Consulting verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Quarry Management Consulting gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quarry Management Consulting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdragt van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Quarry Management Consulting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Quarry Management Consulting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diensten

Quarry Management Consulting CFO’s helpen het management van een onderneming bij het invoeren en managen van financiële processen welke direct leiden tot het verbeteren van de winst, rentabiliteit en cash flow.

Quarry Management Consulting CFO’s hebben uitgebreide expertise beschikbaar op alle terreinen van de moderne CFO agenda. Opdrachtgevers als MKB ondernemers, DGA’s, private equity en CEO’s kunnen pasklare producten uit de “CFO winkel” halen welke op diverse relevante momenten en terreinen benodigd kunnen zijn om hen te assiteren bij het maximaliseren van de rentabiliteit van de onderneming.

Algemeen Financieel Management
 • Periodieke Performance en Management Rapportages (intern & extern)
 • Budgetering en meerjaren planning
 • Investerings- capaciteitsplanning en analyse
 • Cashflow planning en forecasting
 • AO/IC optimalisatie
 • Opzetten en managen van een adequate financieel economische afdeling

Strategy implementatie en rendementsverbetering
 • Strategische Planning en Financiering
 • Opzet en inrichting van KPI rapportage, scorecard en dashboard concepten
 • Werkkapitaal optimalisatie
 • MVO vraagstukken
 • ERP projecten
 • Mergers en Acquisitie
 • Opbouw en/of verbetering financieel management

Restructuring en Turn-around processen
 • Business Process Re-engineering
 • Herfinanciering van bestaande kredietfaciliteiten
 • Financiële reorganisatie, downsizing en kostenreducties
 • Chapter 11 procedures (USA)
 • Crisis management

Financial Consulting en Advisering
 • Coaching Financieel Management (controllers)
 • Sparringpartner van de Ondernemer of DGA
 • Second opinion en benchmarking
 • Ad Hoc performance optimalisatie projecten

Voorbeeld 2

Een snelgroeiende onderneming in de scheepsbouwindustrie overweegt om te gaan investeren in een nieuwe productiehal op eigen terrein. De zittende financieel manager wordt gevraagd om een investeringsanalyse te maken waarbij in diverse scenario’s het rendement van de investering inzichtelijk moet worden gemaakt. Het investeringsplan dient tevens rekening te houden met de effecten van de nieuwbouw activiteiten op de huidige productie welke zoveel als mogelijk door moet gaan. Quarry Management Consulting levert voor een dergelijk specifiek project een zeer ervaren CFO welke met een soortgelijke situatie en vraagstelling uitgebreide ervaring heeft. De CFO ondersteunt en coacht de financieel manager, acteert als sparring partner met de CEO en draagt zorg voor een compleet en bruikbaar beslissingsondersteunend investeringsvoorstel ten behoeve van de directie, aandeelhouders enn financiers. De toegevoegde waarde van de rol van de CFO is dat in een relatief kort tijdsbestek een heldere investeringsstrategie is geformuleerd, geimplementeerd en uitgevoerd.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Of bel Ad Nieuwenhuis 06 1417 3727

Voorbeeld 3

Een internationaal opererende onderneming in de voedingsmiddelenproductie biedt diverse producten aan in de Verenigde Staten. Als gevolg van de snel groeiende vraag overweegt de onderneming haar producten lokaal in de VS te gaan produceren. Hierbij moet de Directie zich een oordeel vormen over de vraag of de producten in eigen beheer en voor eigen rekening en risico moeten worden geproduceerd, of dat er enige vorm van samenwerking met een lokale producent gezocht moet worden. Quarry Management Consulting heeft uitgebreide kennis, ervaring en contacten in de Verenigde Staten welke de onderneming in staat stelt een zeer weloverwogen beslissing te nemen over de Noord Amerikaanse expansie en hoe daar optimaal van te profiteren.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Of bel Ad Nieuwenhuis 06 1417 3727

Voorbeeld 1

Een familiebedrijf in de industriële installatietechniek is na de overname door de oudste zoon hard gegroeid. Het nieuwe leiderschap heeft de laatste vijf jaar aanzienlijk meer opdrachten binnengesleept waardoor het bedrijf nu in de gehele Benelux actief is en zes projectploegen heeft toegevoegd aan het personeelsbestand. De directeur-eigenaar verdeelt zijn tijd vooral tussen het aansturen van de projecten en het verwerven van nieuwe opdrachten. De interne organisatie van de onderneming is duidelijk niet proportioneel meegegroeid en worstelt met grote uitdagingen als het gaat om een efficiënte ondersteuning van de, nu ook internationale projecten. Werkorders en inkoopopdrachten worden op het laatste moment en veelal door tussenkomst van de DGA uitgevoerd; de informatievoorziening inzake de planning en voortgang op de projecten laat te wensen over; de inning van debiteuren loopt zwaar achter op de betaling van crediteuren op hetzelfde project; de banken zijn ontevreden over de (financiële) rapportage en het inzicht in de werkelijke rendementen van de projecten is niet transparant. Quarry Management Consulting heeft in dit soort situaties een pasklare en betaalbare oplossing: de part-time CFO. Met een aanwezigheid van minimaal 2 dagen per week zorgt de CFO voor een professionalisering van de finance organisatie, initieert verbetering van AO/IC processen, zorgt voor een adequaat inzicht in de de projectverantwoording, stimuleert en coacht de financial manager bij het beheren en bewaken van de financiële processen, ontwerpt een management rapportage gebaseerd op verantwoording per project en cashflow forecast, communiceert met de bank en de DGA en voorziet de projectleiders van adequate informatie inzake de planning en voortgang van de projecten.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Of bel Ad Nieuwenhuis 06 1417 3727